LAMAN UTAMA

Pembiayaan Kenderaan

Tawaran penurunan kadar keuntungan paling rendah. Tempoh tawaran dibuka sehingga 30 Jun 2017.

Pembiayaan Mesra Pendidikan

Mulai 15 November 2016 sehingga 31 Disember 2016, KOPENAS telah membuat satu tawaran akhir tahun bagi anggota Baru dan Aktif yang berkelayakan untuk membuat Pembiayaan Mesra Pendidikan yang menawarkan kadar keuntungan yang rendah.

Kebajikan KOPENAS

Pada awal tahun 2016, bayaran bagi Tabung Khairat AM dan Dermasiswa telah dinaikkan daripada RM2.00 kepada RM5.00. Kenaikan ini adalah bagi menambahbaik sumbangan yang disalurkan kepada para anggota KOPENAS. Klik pautan ini bagi mendapatkan flyers Kebajikan KOPENAS.