LAMAN UTAMA

Promosi Pembiayaan Mesra Pendidikan

Kebajikan KOPENAS

Pada awal tahun 2016, bayaran bagi Tabung Khairat AM dan Dermasiswa telah dinaikkan daripada RM2.00 kepada RM5.00. Kenaikan ini adalah bagi menambahbaik sumbangan yang disalurkan kepada para anggota KOPENAS. Klik pautan ini bagi mendapatkan flyers Kebajikan KOPENAS.